Kwaliteit

Om de beste zorg te blijven leveren volg ik jaarlijks bij- en nascholingen. Ook sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast heb ik op meerdere vakgebieden registratie door gevolgde scholingen en behaalde diploma's.

Lid VvOCM

geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici

geregistreerd bekkentherapeut

 

aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische pijnpatiënten