Chronische pijn

Ik ben aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische pijn.

Het netwerk introduceert een vernieuwende behandelwijze , speciaal ontwikkelt voor mensen met chronische pijn. In de behandeling richt ik me niet op het wegnemen van de pijn, maar laat ik u zien hoe ú zelf op een andere manier met uw pijnklachten om kunt gaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Samen stellen we voor u waardevolle doelen op die belangrijk zijn om uw kwaliteit van leven te verbeteren. We richten ons op het verbeteren van de vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de één is dit “beter omgaan met spanningen” terwijl de ander weer zijn (klein)kind te voet naar school wil brengen. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. Dat u, en niet uw pijn, uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Meer informatie zie